Personalități ilustre

Serie PPZ0276
Data emiterii 27 August 2012
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 25,50