Animale dispărute din fauna Moldovei

Serie PPZ0247
Data emiterii 30 Noiembrie 2010
Formă de emitere plic "Prima zi"
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 14,50
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă