Animale dispărute din fauna Moldovei

Serie PPZ0247
Data emiterii 30 Noiembrie 2010
Formă de emitere plic "Prima zi"
Tiraj 300
Preț (MDL) 14,50
Machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, ilustrată maximă