Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați - 60 de ani

Serie PPZ0264
Data emiterii 25 Noiembrie 2011
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 4,75 L