Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău – 70 de ani de la fondare