Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău – 70 de ani de la fondare

Serie PMF0157
Data emiterii 1 Septembrie 2010
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 1,75