Şedinţa a XVI-a a Consiliului Coordonator al ţărilor membre ale CSI în domeniul informatizării pe lîngă CRC. Chişinău. 28 septembrie 2010.