Societatea pe acţiuni ”Termocom” – 45 de ani de la fondare

Serie PMF0169
Data emiterii 19 Februarie 2011
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 1,35