Eugen Adamovici, om politic, unul din primii aviatori basarbeni.

Serie PMF0176
Data emiterii 11 Iunie 2011
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț (MDL) 1,75