David Gherşfeld, compozitor şi pedagog - 100 de ani de la naştere