Oscar Dayn. Violonist şi profesor. 100 de ani de la naştere.

Serie PMF0193
Data emiterii 6 Ianuarie 2012
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 1,75