Oscar Dayn. Violonist şi profesor. 100 de ani de la naştere.