Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale INTERPOL – 100 de ani a Cooperării Poliţieneşti Internaţionale. Biroul Naţional INTERPOL Chişinău – 20 de ani de la fondare.