Sunt student!

Serie CPMF0099
Data emiterii 01 Septembrie 2010
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț (MDL) 3,00