Sunt student!

Serie CPMF0099
Data emiterii 1 Septembrie 2010
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț, MDL 3,00