Din istoria fotografiei basarabene

Serie CPMF0124-0133
Data emiterii 08 August 2014
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț, MDL 38,00