Prima aniversare de la proclamarea suveranității Republicii Moldova

Serie MP0001-0003
Data emiterii 23 Iunie 1991
Formă de emitere marcă poștală
Format, mm 21,50 x 28,50 (nr. 0001, 0002), 35,00 x 23,00 (nr. 0003)
Tiraj, ex. MP0001 x 325.480; (MP0002-0003) x 350.480
Preț, MDL --
Machetator Grigorii Bronza
Tipar ofset pe hârtie cretată. Policromie. Negumate. Nedantelate. Tipărite la Combinatul Poligrafic din Chișinău.
 
Fiecare marcă a fost tipărită și în coli mici, din 16 mărci și 4 viniete (4 x 4). Vinietele sunt amplasate în colțurile fiecărei coli și au imprimat în limbile engleză, franceză, germană și rusă textul: “Primele mărci ale Moldovei Suverane”.
 
Câmpul colilor (din partea stângă și dreaptă) este ornamentat cu tricolor, în partea de sus și de jos este înscris textul “23 iunie 1990 – 23 iunie 1991”. Colile pe care sunt tipărite mărcile nr. 0001, 0002 au format vertical, iar coala cu marca nr. 0003 - orizontal.
 
Sunt primele mărci ale Republicii Moldova de la proclamarea suveranității. Redau însemnele statale: stema și drapelul tricolor.
 
Au fost scoase din circuitul poștal la 01.10.1994.