Din Cartea Roșie a Republicii Moldova

Serie MP0368-0370
Data emiterii 20 Noiembrie 1999
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 35,00