Personalități ilustre

Serie MP0384-0387
Data emiterii 26 Februarie 2000
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 9,00