Meșteșuguri populare

Serie MP0885-0887
Data emiterii 18 Ianuarie 2014
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 8,70