Președenția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

Serie MP0506
Data emiterii 05 Noiembrie 2003
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 3,00