Președenția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

Serie MP0506
Data emiterii 5 Noiembrie 2003
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 3,00