Președenția Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 05 Noiembrie 2003
Serie MP0506
Preț (MDL) 3,00