Din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Mamifere.

Serie MP0586-0589
Data emiterii 16 August 2006
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 10,00