Din Cartea Roșie a Republicii Moldova

Serie MP0686-0689
Data emiterii 24 Iulie 2009
Formă de emitere marcă poștală
Preț, MDL 10,20