Uzuale

Serie MP0925-0930
Data emiterii 07 Martie 2015
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 10,55