Balcaniada de marş a factorilor poştali. Ediția XXX.

Serie PMF0013
Data emiterii 1 Septembrie 2001
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 2,00