Expoziţia Filatelică Naţională ”Pagini din istoria patriei"

Serie PMF0043
Data emiterii 01 Iulie 2004
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț (MDL) 0,80