Universitatea de Stat din Moldova - 60 de ani de la fondare

Serie PMF0073
Data emiterii 15 Septembrie 2006
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț (MDL) 1,25