Ritualuri și obiceiuri tradiționale

Serie MP0863-0864
Data emiterii 20 Iunie 2013
Formă de emitere marcă poștală
Preț (MDL) 3,50