Revista “Codrî. Moldova Literaturnaia” - 60 de ani

Serie PMF0103
Data emiterii 16 Aprilie 2008
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 1,50