Alexandru Plămădeală. Sculptor. 120 de ani de la naştere.