Personalități ilustre

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 20 Iulie 2013
Serie MP0869-0870
Preț (MDL) 3,50