Relansarea navigaţiei pe rîul Prut

Serie PMF0238
Data emiterii 18 Martie 2015
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 2,90