Gheorghe Bogaci - istoric literar și folclorist. 100 de ani de la naștere.

Serie PMF0240
Data emiterii 17 Aprilie 2015
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Preț, MDL 2,90