Europa 2001. Apa - comoară a naturii.

Serie IM0020
Data emiterii 05 Mai 2001
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj 5000
Preț (MDL) 7,00
Machetator foto. P. Cazacu
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”