Personalități ilustre

Serie IM0041-0044
Data emiterii 5 Septembrie 2008
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 800 de fiecare
Preț, MDL 27,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”