Personalități ilustre

Serie IM0041-0044
Data emiterii 05 Septembrie 2008
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj câte 800 de fiecare
Preț (MDL) 27,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”