Personalități ilustre

Serie IM0041-0044
Data emiterii 05 Septembrie 2008
Formă de emitere carte poștală ilustrată maximă
Tiraj, ex. câte 800 de fiecare
Preț, MDL 27,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”