Întemeierea serviciului poştal local (de zemstvă) în județul Bălţi

Serie CPMF0030
Data emiterii 17 Iulie 1999
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț (MDL) 0,65