Aleea Clasicilor Literaturii Române

Serie CPMF0048-0049
Data emiterii 20 Aprilie 2002
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț, MDL 2,50