Anul 2003 – anul patrimoniului cultural al municipului Ungheni