Aleea Clasicilor Literaturii

Serie CPMF0086-0087
Data emiterii 17 Martie 2009
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Preț, MDL 4,00