Uzuale. Stema Republicii Moldova (VI).

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 23 August 1994
Serie PPZ0049
Preț (MDL) 19,11