NATO. Parteneriatul pentru pace.

Serie PPZ0051
Data emiterii 8 Noiembrie 1994
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 5,32