NATO. Parteneriatul pentru pace.

Serie PPZ0051
Data emiterii 08 Noiembrie 1994
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț (MDL) 5,32