100 de ani de la inaugurarea Teatrului Național ”Mihai Eminescu”

Serie PPZ0464
Data emiterii 30 Octombrie 2021
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300 ex.
Preț (MDL) 25,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 452, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marca poștală