Rezervația Biosferei ”Prutul de Jos”

Serie PPZ0463
Data emiterii 30 Septembrie 2021
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300 ex.
Preț (MDL) 47,00L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 450, neagră
Pictor Vladimir Melnic
Legătură marca poștală