30 de ani de la crearea Armatei Naționale a Republicii Moldova

Serie PPZ0461
Data emiterii 3 Septembrie 2021
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 22,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 449, neagră
Machetator Alexandru Chirilenco
Legătură marca poștală