30 de ani de la crearea Armatei Naționale a Republicii Moldova

Serie PPZ0462
Data emiterii 03 Septembrie 2021
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 22,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 449, neagră
Machetator Alexandru Chirilenco
Legătură marca poștală