30 de ani de la emiterea primelor mărci poștale ale Republicii Moldova

Serie PPZ0460
Data emiterii 27 August 2021
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 22,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 448, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca poștală