30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova

Serie PPZ0460
Data emiterii 27 August 2021
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 300
Preț (MDL) 22,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 447, neagră
Machetator Alexandr Kornienko
Legătură marca poștală