140 de ani de la construcția liniei de cale ferată Bender (Tighina) - Galați

Serie PMF0270
Data emiterii 27 Iulie 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Alexandr Kornienko