Nicolae Testemițanu (1927-1986). Savant și medic ilustru. 90 de ani de la naștere.

Serie PMF0271
Data emiterii 1 August 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa