Nicolae Testemițanu (1927-1986). Savant și medic ilustru. 90 de ani de la naștere.

Serie PMF0271
Data emiterii 01 August 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa