22 aprilie - Ziua Planetei Pământ

Serie PPZ0492
Data emiterii 22 Aprilie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 40,00 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 484, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca postală