Europa 2023. Pacea - cea mai înaltă valoare a umanității

Serie PPZ0493
Data emiterii 28 Aprilie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL stoc epuizat
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 485, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală, carnet cu mărci poștale