Europa 2023. Pacea - cea mai înaltă valoare a umanității

Serie MP1268-1269
Data emiterii 28 Aprilie 2023
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 4 (2x10L, 2x10L) mărci
Format coală mică, mm 115 x 82,50
Tiraj coală mică, ex. 3.000
Tiraj carnet, ex. 3.000
Preț carnet cu coală mică, MDL 50,00
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”