Europa 2022. Povesti și mituri.

Serie MP1216-1217
Data emiterii 29 Aprilie 2022
Formă de emitere marcă poștală
Coală mică 2 coli mici câte 3 mărci și 1 vinietă (3 x 9,50 L, 3 x 11 L)
Format coală mică, mm 75,00 x 112,00
Tiraj coală mică, ex. 2 x 3000
Tiraj carnet, ex. 3000
Preț carnet cu coală mică, MDL 70,00
Pictor și machetator Vladimir Melnic
Legătură marcă poștală, plic ”Prima zi”