PostEurop – 30 de ani

Serie MP1270
Data emiterii 20 Mai 2023
Formă de emitere marcă poștală
Coală 8 (2x4) mărci
Format, mm 34,00 x 34,00
Tiraj, ex. 50000
Preț, MDL 10 L
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură plic ”Prima zi”