25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite

Serie PMF0266
Data emiterii 02 Martie 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Lilian Iațco