25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite

Serie PMF0266
Data emiterii 2 Martie 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Lilian Iațco